Menu

Grote belangstelling Nederlandse online vergunning

stormloop

Zoals de meesten van jullie niet zal zijn ontgaan, zijn de inschrijvingen voor de vergunningen voor het aanbieden van kansspelen op afstand in Nederland inmiddels alweer een tijdje geopend. In februari ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet Kansspelen op Afstand. Aangezien de Kansspelautoriteit al een paar jaar geleden werd opgericht, konden de inschrijvingen voor de Nederlandse vergunningen al vrij snel na het aannemen van de wet worden geopend. Het is dan ook de bedoeling dat de eerste online casino’s begin 2021 geopend worden voor het Nederlands publiek. Nu werd er wel verwacht dat er redelijk wat ge:interesseerden zouden zijn voor een Nederlandse vergunning, maar dat het animo zo groot zo zijn als nu blijkt, hadden weinig mensen verwacht.

Stormloop

Begin juni vond de Gaming in Holland Conference plaats en tijdens die gelegenheid deed de voorzitter van de kansspelautoriteit (KSA) een oproep aan partijen die interesse hebben in een Nederlandse vergunning om te proberen deze aanvraag voor 21 juni in te dienen. Daarvoor werd een speciaal formulier geplaatst op de website van de KSA. Daarin konden geïnteresseerde partijen onder andere aangeven hoe groot hun organisatie is, of ze al een vergunning in een ander land hebben en ook wat voor kansspelen zij online aan willen bieden.

Op die manier wilde de KSA verrassingen voorkomen zoals in Zweden gebeurde. Daar werd gerekend op zo’n 60 inschrijvingen, maar werden het er uiteindelijk 120. De verwachting was dat het in Nederland iets midner hard zou gaan lopen met de inschrijvingen. Maar er werd wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat er wellicht wat meer inschrijvingen zouden zijn. Ook die verwachting werd echter ruim overtroffen. Al na de eerste twee weken na opening van de inschrijvingen stond de teller op bijna tachtig.

Groot aantal bedrijven

Inmiddels is 21 juni geweest en is de inschrijving voor de vergunningen gesloten. Op die datum hadden 125 bedrijven zich gemeld. Er kwamen echter nog wat vertraagde aanvragen binnen na die datum. Nu is de inschrijving dan echt gesloten. Uiteindelijk hebben maar liefst 183 bedrijven serieuze interesse getoond in een Nederlandse online vergunning. Het totale aantal aanvragen lag nog hoger, maar een flink aantal aanvragen werd niet als serieus bestempeld.

Met dit aantal werden de stoutste verwachtingen overtroffen. Dat het er weleens meer zouden kunnen worden dan de 120 in Zweden, hadden sommige mensen nog wel verwacht. Maar meer dan 180 aanvragen is wel erg veel. Hieruit blijkt dat de Nederlandse markt, ondanks de relatief geringe omvang ervan, wel als een erg belangrijke markt wordt gezien.

Nog veel onduidelijk

Hoeveel van deze bedrijven straks ook daadwerkelijk een vergunning zullen gaan krijgen is nog maar de vraag. De details van de wetgeving moeten nog worden uitgewerkt en dus ook het precieze aantal vergunningen dat straks beschikbaar zal zijn en voor wat voor kansspelen of combinaties van kansspelen vergunningen uitgegeven zullen worden. Dat Holland Casino straks een online vergunning zal krijgen is natuurlijk een zekerheid. Ook al doet de KSA ook daar mistig over.

Ook is het door het grote aantal inschrijvingen onduidelijk of de datum van 1 januari 2021 gehaald zal gaan worden. Zolang de details van de wet niet bekend zijn, kunnen de inschrijvingen nog niet goed beoordeeld worden. En nu het er zoveel zijn, kan dat best weleens voor wat vertraging gaan zorgen. Iets wat eigenlijk de normale gang van zaken lijkt te zijn bij deze wet, die al meer dan tien jaar rond aan het gaan is in Den Haag. Maar zeker is dat dat legale online aanbod er toch eindelijk echt gaat komen. Is het niet vroeger, dan toch zeker later.