Menu

Privatisering Holland Casino van tafel

uitspraak

Zo’n tien jaar lang is de Nederlandse politiek bezig geweest met de hervorming van de Nederlandse kansspelwetgeving. Die wetgeving stamde nog uit de jaren zestig van de twintigste eeuw en was dus nogal verouderd. De herziening van de kansspelwet kende twee belangrijke pijlers. Aan de ene kant was daar de legalisering van online kansspelen en aan de andere kan de privatisering van Holland Casino, zodat de Nederlandse casinomarkt ook andere partijen toe zou kunnen staan casino’s te openen. De legalisering van online kansspelen werd in februari van dit jaar eindelijk aangenomen. De stemming over de privatisering werd uitgesteld. Maar vorige week stemde de Eerste Kamer dan eindelijk ook over dit deel van de nieuwe kansspelwet. Alleen werd de privatisering niet goedgekeurd door de Senaat en is deze dus effectief van tafel. In elk geval voorlopig.

Uitgestelde stemming

Hoewel het wetsvoorstel voor de herziening van de kansspelwetgeving vanaf het begin af aan technisch bestond uit twee onderdelen: legalisering kansspelen op afstand en privatisering Holland Casino, werden deze voorstellen steeds samen behandeld als zijnde één wet. De wetten zijn gekoppeld gepresenteerd aan de Tweede Kamer en ook samen aangenomen door diezelfde Kamer. Het kabinet had eenzelfde traject voor ogen voor stemming in de Eerste Kamer, maar dat liep dus anders.

Lange tijd leek de Senaat weinig interesse te hebben in de kansspelwet. Keer op keer werd de stemming over de wet uitgesteld. Haast twee jaar nadat de wet al door de Tweede Kamer was gekomen, bleek de Eerste Kamer tijd genoeg te hebben om over de wet te debatteren. Maar al snel tijdens dat eerste debat werd duidelijk dat er nog meer uitstel zou moeten komen zodat de minister nog wat zaken kon aanpassen en extra kon verduidelijken.

Uiteindelijk werd in februari besloten om tot stemming over te gaan met betrekking tot de wet kansspelen op afstand, die online kansspelen in Nederland mogelijk maakt. Hoewel deze wet werd aangenomen, was ook toen al duidelijk dat de privatiseringswet er niet zo makkelijk wou komen. Vooral het CDA en CU zagen problemen met de legalisereing, met name gezien de risico’s van gokverslaving. Het is ook vooral om die reden dan de privatisering uiteindelijk is afgeketst in de Senaat.

Reacties Holland Casino en branche

Holland Casino reageert tamelijk laconiek op de uitspraak. Volgens de woordvoerder heeft het bedrijf er altijd rekening mee gehouden dat de privatisering niet door zou gaan. Daarbij is het voor Holland Casino ook helemaal niet zo erg. Bij privatisering had het bedrijf opgesplitst moeten worden en zou het de monopoly positie op de Nederlandse markt kwijt zijn.

Vanuit de casino branche wordt nogal sceptisch gereageerd op het besluit. Er wordt op gewezen dat aan de ene kant de online markt wel wordt vrijgegeven, maar de reguliere casinomarkt dus niet. Wat op zich inderdaad een vreemd besluit is. Ook vinden ze het raar om met het oog op gokverslaving het casino monopoly van Holland Casino in stand te houden. Er zijn veel dingen meer verslavend dan gokken, die wel gewoon zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld alcohol.

Vooralsnog is de privatisering van Holland Casino dus van tafel. Het kabinet is voorlopig niet van plan om een nieuwe wet hiervoor in te dienen. Toch kan het bijna niet anders dan dat dit in de toekomst alsnog zal gaan gebeuren. Al is het alleen maar omdat het Nederlandse casinobeleid nu nog steeds wringt met de Europese concurrentieregels.