Menu

Kansspelautoriteit publiceert rapport over toekomstige online markt

copier

In de tweede helft van dit jaar moeten de eerste online casino’s met een Nederlandse vergunning online gaan. Daarmee is voor het eerste de Nederlandse online kansspelmarkt officieel geopend. Natuurlijk kunnen we al jaren bij online casino’s spelen. Maar onder de huidige wetgeving is dat nog steeds illegaal. De nieuwe kansspelwet regelt dus voor het eerst dat er een legaal Nederlands online aanbod gaat komen. Dit zal natuurlijk gevolgen gaan hebben voor de Nederlandse kansspelmarkt. In aanloop daarnaar heeft de Kansspelautoriteit (KSA) onderzoek laten doen naar de nieuwe Nederlandse kansspelmarkt. Om zo een prognose voor de komende jaren te kunnen doen. Dit rapport werd gisteren gepubliceerd op de website van de KSA.

Huidige situatie

Ondanks het feit dat het volgens de wet dan eigenlijk officieel niet mag, wordt er in Nederland natuurlijk al jarenlang gespeeld bij online casino’s. Twintig jaar geleden werd er ook nog driftig reclame gemaakt die gericht was op Nederlandse spelers, maar daar werd enkele jaren geleden een stokje voor gestoken door de KSA. Er werden verschillende boetes uitgedeeld aan online casino’s die de Nederlandse wet overtraden.

Inmiddels was ook bekend dat de Nederlandse kansspelwet na jaren van debat toch eindelijk gewijzigd zou gaan worden. Vanaf dat moment maakten casino’s die de wet bleven overtreden een kleinere kans om een Nederlandse vergunning te krijgen als de vergunningen uitgedeeld zouden gaan worden.

Inmiddels zijn we op het punt dat de eerste vergunningen binnenkort vergeven gaan worden en over een paar maanden de eerste online casino’s hun virtuele deuren zullen openen. Desondanks zijn er nog steeds veel mensen die bij een online casino spelen. Maar bij een gereguleerde markt zou dit aantal veel hoger zijn. De huidige financiële status van de online kansspelmarkt in Nederland geeft dus een vertekend beeld.

Prognose

Nederland blijft achter bij andere Europese landen. Daar is in de meeste gevallen al jaren een legaal online aanbod aanwezig. In die landen is in vrij korte tijd na de regulering van de markt een gezonde online markt ontstaan. Ook in Nederland ligt die verwachting niet anders. Immers was er al een levendige online markt voordat de KSA strenger begon te handhaven en zijn kansspelen in Nederland nog steeds erg populair. Holland Casino draait immers ook nog steeds goed. Even de coronacrisis buiten beschouwing gelaten natuurlijk.

Twee verschillende onderzoeksbureaus hebben een prognose gegeven voor de komende drie jaar. Hoewel de berekeningen ietwat uit elkaar lopen, komen beide partijen op een bruto resultaat van rond een miljard euro in 2024. Dat bedrag betreft het bruto speel resultaat. Wat inhoudt: het totale bedrag dat alle Nederlandse spelers samen hebben ingezet min de aan de spelers uitgekeerde prijzen.

Van dat bedrag zal rond de 80% komen uit het legale aanbod. Wederom onder andere kijkend naar de overige Europese landen, zal er altijd een gedeelte van de spelers spelen bij een online casino dat niet beschikt over een Nederlandse vergunning.