Menu

Reclamecode voor online kansspelen is rond

deal

De combinatie reclames en (online) kansspelen is eigenlijk al vanaf het begin een heet hangijzer. Toen meer dan tien jaar geleden de eerste gesprekken plaatsvonden over de herziening van de kansspelwetgeving waren de reclames al onderwerp van discussie. Nu de nieuwe wetgeving een feit is, is die discussie nog steeds gaande. Tegenstanders wijzen maar wat graag op de mogelijk nadelige gevolgen van online kansspelen. De branche zelf onderschrijft deze risico’s ook en is daarom al enige tijd met het opstellen van een eigen reclamecode. Na maanden van overleg is de nieuwe reclamecode voor met name de online kansspelen dan eindelijk een feit. En wordt vandaag zelfs al van kracht.

Consumentenbond stapt op

De nieuwe reclamecode stelt strengere eisen aan reclames voor (online) casino’s dan de wetgeving zelf doet. Dat was ook de insteek van het overleg. De code is overeengekomen door overleg tussen verschillende betrokken partijen. Aan het overleg deden natuurlijk vertegenwoordigers van de casino’s mee. Maar ook verschillende mediabedrijven waren betrokken bij het overleg. Hieronder waren bijvoorbeeld ook verschillende omroepen.

In eerste instantie maakte ook de Conumentenbond onderdeel uit van het overleg. Maar deze organisatie besloot in een eerder stadium niet langer meer deel te nemen aan het overleg. De bond had onder andere problemen met de hoogte van de bonussen. Ook vond men dat er strenger beleid moest komen op het aantrekken van rolmodellen voor de reclames.

Strengere eisen

Hoewel de overige betrokken partijen het vertrek van de Consumentenbond betreurden, zag men geen reden om te stoppen met het overleg. Dat is blijkbaar een goed besluit geweest, want inmiddels ligt het akkoord er dus. De nieuwe reclamecode gaat verder dan de wetgeving doet op et gebied van reclames. En dat was natuurlijk ook de insteek. Ook is de code niet alleen van toepassing op online casino’s, zoals lang de verwachting was.

De code geldt dus zowel voor landgebonden als voor online casino’s. Dit om te voorkomen dat partijen die beide hebben, zoals Holland Casino of Jack’s, twee reclames achter elkaar uit kunnen zenden. De ene voor het reguliere casino. En de andere reclame voor het online casino.

Verder is bepaald dat de reclames niet langer mogen duren dan dertig seconden. Er mogen ook er maar maximaal drie casinoreclames per reclameblok uitgezonden worden. Volgens de nieuwe regels wordt ook nog minder gericht op jongere spelers dan dat de huidige wet toestaat. De branche ziet namelijk vooral deze groep als kwetsbaar.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de inhoud van de reclames. Er mag door de casino’s bijvoorbeeld niet gesuggereerd worden dat gokken je geluksgevoel kan vergroten. Pronken met dure kleding of auto’s of iets dergelijks is onder de nieuwe regels niet toegestaan. Ook worden geen reclames gemaakt op platforms waar vooral mensen van onder de 24 actief zijn. Hetzelfde geldt voor rolmodellen die vooral onder deze groep populair zijn. Zij mogen niet gebruikt worden in de reclames.

Voor het persbericht en het volledige overzicht van de nieuwe regels klik je hier.