Menu

Tweede Kamer stemt voor verbod ongerichte gokreclames

regering

Vorige week werd er in Den Haag door de Tweede Kamer gestemd over de motie van Michiel Nispen van de SP. De motie roept op tot een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen. De motie wil vooral een verbod op televisie reclame voor (online) kansspelen voor elkaar krijgen. Gezien de vele kritiek die er sinds begin oktober op de kansspelreclames was, is het niet geheel verwonderlijk dat de Kamer heeft ingestemd met de motie. Er gaat dus een verbod komen op “ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen”. De discussie over hoe casinoreclame het beste kan worden ingericht is hiermee meteen teniet gedaan. Of je hier nu wel of geen voorstander van bent.

Politieke onvrede

De kansspelwetgeving heeft altijd voor veel wrijving gezorgd in de Tweede Kamer. Politiek gezien is het al jaren één van de grootste discussiepunten. Het is ook niet voor niets dat het jaren geduurd heeft voordat er een herziening van de oude kansspelwetgeving plaats kon vinden. De oude wet stamde uit de jaren 60 en was dus hopeloos verouderd. Maar door de scherpe scheidingslijn in Den Haag heeft het alsnog meer dan tien jaar gekost voordat er duidelijkheid was over het al dan niet toestaan van online kansspelen.

Ook na het inwerking treden van de wet op 1 oktober van dit jaar, was de discussie nog lang niet voorbij. Vooral de Christelijke partijen en de traditioneel linkse partijen bleven hun ongenoegen uiten. Nu was het reclamebeleid rond de (online) casino’s het doelwit. De huidige wet zou te veel mogelijkheden voor reclames open laten. Daardoor zou het aantal reclames te hoog zijn. Met name op tv.

Stemming motie

Maar niet alleen vanuit Den Haag was er kritiek. De laatste weken was er meer kritiek op de frequentie van het aantal reclames op televisie en andere media. Mede daarom was er een commissieoverleg in Den Haag waar ook de minister bij aanwezig was. Hij ontraadde toen echter om nu al stappen te ondernemen. De branche was immers zelf bezig met een reclamecode. Ook vond hij het te vroeg om nu al conclusies te kunnen trekken.

Ondanks het advies van de minister werd de motie tot een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen ingediend. Bij stemming bleek een meerderheid van de kamer dus voor te zijn. Die meerderheid bleek ook nog eens wat groter dan gedacht. De enige partijen die tegen de motie stemden waren regeringspartijen VVD en D66 en FVD, BBB en Groep van Haga.

Reacties

Michiel Nispen is zelf natuurlijk blij dat zijn motie steun kon vinden bij een meerderheid van de kamer. Vanuit de branche werd wat verbaasder gereageerd. De branche was immers zelf met een eigen reclamecode gekomen op de dag dat de motie werd ingediend. Ook vreest men dat dit mogelijk het doel van de wet zal storen. Online was het doel namelijk om spelers van het illegale aanbod te kanaliseren naar een legaal aanbod in Nederland. Dat wordt natuurlijk bemoeilijkt als er geen reclame gemaakt kan worden.

Er is ook wat onduidelijkheid over wat er nu precies wordt bedoeld met “ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen”. De minister moet zich hier nog over gaan buigen. De motie zou ook gevolgen kunnen hebben voor eventuele sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs. Ook hier zal de minister aandachtig naar moeten kijken. Het zal dus nog wel even duren voordat de motie ook daadwerkelijk van kracht zal worden.